پزشكي > عمومي

درمان سياتيک

به مديريت: آقاي دکتر قريشي

درمان سياتيک در 3 الي 4 جلسه صد درصد تضمينيبدون بازگشت پرداخت هزينه بعد از انجام کار در صورت راضي بودن مشتري اين درمان به صورت رگ گيري انجام مي شود


نشانی: اتوبان آهنگ چهارراه ميثم خ شهيد فتح الهي شمالي پ 20 زنگ شماره 6
تلفن: 33188846 - 9125377916


نسخه مناسب چاپ
نسخه فارسی