پزشكي > عمومي

ماساژ درماني با دستگاه

به مديريت: آقاي جاويد

ماساژ + se دردهاي مضمن و طولاني - سردردهاي شديد- و ميگرن گرفتگي و انقباض عضله و ماهيچه توسط کارشناس تربيت بدني - مربي رزمي و قهرمان بوکسينگ فقط با يک تماس و تعيين وقت قبلي - شبانه روزي

تلفن: 09329168038


نسخه مناسب چاپ
نسخه فارسی