پزشكي > عمومي

درمانگاه شبانه روزي

به مديريت: آقاي حيدري - دکتر رادگر


نشانی: آريا شهر بالاتر زا صادقيه خ سازمان آب بعد از گلنار شمالي نبش 9 مجتمع آريانا
تلفن: 09329056501 - 44247883 - 44247099


نسخه مناسب چاپ
نسخه فارسی