پزشكي > عمومي

داروخانه پارک کلينيک

به مديريت: آقاي دکتر ظهوري راد

داروخانه پارک کلينيک

دکتر ظهوري راد

داروهاي تخصصي

آرايشي - بهداشتي

داروهاي ترکيبي

ارسال  دارو توسط پيک

طرف قرار داد با بيمه هاي :

تامين احتماعي - خدمات درماني - نيروهاي مسلح - بانک ملت - بانک کشاورزي - بانک تجارت - بيمه ايران

فروش انواع اقسام دارو و لوازم آرايش و بهداشتي ارسال دارو توسط پيک خدمات  درماني نيروهاي مسلح


نشانی: خ وزرا نبش 15 يا يا خ شهيد احمديان پ 117 داروخانه پارک کلينيک
تلفن: 88711639 - 88557201


نسخه مناسب چاپ
نسخه فارسی