پزشكي > عمومي

داروخانه پريا

به مديريت: آقاي نوعي

تهيه و توزيع داروهاي كمياب و تك نسخه اي . قبول و سفارش دارو و ساير اقلام از طريق فاكس و تلفن و تحويل دارو توسط پيك . محصولات تخصصي آرايشي و بهداشتي . كليه محصولات تناسب اندام و لاغري . تهيه داروهاي تركيبي توسط پزشك متخصص


نشانی: خيابان وليعصر بالاتر از طالقاني خيابان ولدي ساختمان پزشكان 64
تلفن: 88945523 - 88945520دورنگار: 88945529


نسخه مناسب چاپ
نسخه فارسی