قابل توجه بانك ها موسسات اعتباري و تعاوني ها و ادارات

فروش ملك تجاري ، اداري  در سميه روبروي برج سپهر

زمين به متراژ 1075 متر مربع

بناي مفيد 3000 متر مربع

نماي دو طرف ساختمان سنگ

شامل 5 طبقه اداري و قابل افزايش به 6 طبقه

زير بناي مفيد هر طبقه 600 متر مربع

طبقه زير زمين پاركينگ براي تمامي واحدها و قابل افزايش تا سقف 45 عدد

داراي 2 دستگاه آسانسور ايتاليايي و 2 سري راه پله

داراي موتور خانه مركزي و كفپوش سنگ مرمريت

تلفن : 88045104