مركز اطلاعات اينترنتي بام ايران از سال 1380 با نامهاي ديگري چون بانك اطلاعات الكترونيكي ايران و... كار خود را شروع كرد و ابتدا در قسمت املاك آن فعال شد.

اين مركز در ارديبهشت ماه سال 1382 با نام بام ايران و نشاني Iranroof.com فعاليت خود را بطور جدي در زمينه املاك آغاز نمود.

با توجه به درخواست مراجعهكنندگان به سايت، بخشي ديگري به نام نيازمنديها در سايت ايجاد شده است كه براي معرفي مشاغل گوناگون آماده اطلاعرساني ميباشد.

گروه بام ايران منتظر انتقادات، پيشنهادها، نظرات و ايدههاي گرانبهاي شما ميباشد.

شما ميتوانيد با استفاده از تلفن يا ايميل، با ما در تماس باشيد.

ایميل: info@iranroof.com
 

تلفن:       66717154     - 09190053134